Location Map
Medved
94 days ago - Prontera 107, 70 - ~Shusha~
x29Stone of Sage900,000z
x57Coal15,000z
x169Talon of Griffon60,000z
x1Clip [1]500,000z
x1Valkyrian Shoes [1]500,000z0z
x1Valkyrian Shoes [1]500,000z0z

Recent SearchesView More »
2 hours ago white potion
5 hours ago Royal Jelly
7 hours ago ring of flame lord
7 hours ago ring of flame
7 hours ago hunting spear
7 hours ago hunting spear
11 hours ago jellopy
12 hours ago ebone
12 hours ago Doram shoes 
12 hours ago
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
12 days agoLois: sohee
11 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
8 days agoHailie: Is this the real life
4 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post