Location Map
Ori Elu Etc Thx You!
96 days ago - Prontera 164, 94 - kakeudon
x19Oridecon200,000z
x1Crimson Staff [2]100,000z
x121Snail's Shell1,600z
x343Scorpion Tail1,600z
x1Crimson Rod [2]150,000z
x1Crimson Rod [2]150,000z
x1Crimson Rod [2]150,000z
x1Crimson Rod [2]150,000z

Recent SearchesView More »
1 minute ago metaller card
1 minute ago metaller card
2 minutes ago horn card
2 minutes ago horn card
3 minutes ago orc warrior card
3 minutes ago wraith card
3 minutes ago wraith card
4 minutes ago chon chon card
4 minutes ago familiar card
4 minutes ago familiare card
5 days agoGerardo: oii
2 days agoWeston: aw
2 days agoWeston: wew
17 hours agoBriana: 123
13 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
13 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
13 hours agoJessenia: THAIKORE
Post