Location Map
im poor
96 days ago - Prontera 146, 36 - Laganja Estranja
x12Oridecon210,000z
x8Elunium39,000z
x4Orc Skeleton Card100,000z

Recent SearchesView More »
2 minutes ago metaller card
2 minutes ago metaller card
2 minutes ago horn card
2 minutes ago horn card
3 minutes ago orc warrior card
3 minutes ago wraith card
3 minutes ago wraith card
4 minutes ago chon chon card
5 minutes ago familiar card
5 minutes ago familiare card
5 days agoGerardo: oii
2 days agoWeston: aw
2 days agoWeston: wew
17 hours agoBriana: 123
13 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
13 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
13 hours agoJessenia: THAIKORE
Post