Location Map
SPEEDPOT,RESET
252 days ago - Prontera 147, 99 - Elsa Sanna
x700Speed Potion45,000z
x29Magical Stone8,000,000z

Recent SearchesView More »
50 minutes ago battle
56 minutes ago B> horn
56 minutes ago B > horn
57 minutes ago horn
1 hour ago embryo
2 hours ago evil druid
4 hours ago pupa card
9 hours ago  Poring Card
10 hours ago
13 hours ago owl b
36 days agoJaylon: green live
31 days agoFairy: green herb?
31 days agoThurman: spell
19 days agoBrown: Uzhas
16 days agoHarmony: coal
11 days agoShameka: arxer bol
9 days agoPearlie: Heroic
Post