Location Map
Shops from Etanttiv
1 2 3 4
34 days ago - Prontera 107, 69 - acid
36 days ago - Prontera 107, 70 - Just take it
x1Unknown 28507 [Elvira]695,000,000z
x7138Acid Bottle25,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z0z
x1HD Oridecon 10 Box54,000,000z0z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z0z
x1HD Oridecon 10 Box52,999,999z0z
x1HD Oridecon 10 Box52,999,998z0z
Link to this shop.

36 days ago - Prontera 107, 70 - Just take it
x1Unknown 28507 [Elvira]710,000,000z
x7138Acid Bottle25,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z0z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z0z
Link to this shop.

36 days ago - Prontera 107, 70 - Just take it
x1Unknown 28507 [Elvira]710,000,000z
x7138Acid Bottle25,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box52,999,999z
Link to this shop.

37 days ago - Prontera 107, 68 - HD oridecon/acid/Mglove
x7138Acid Bottle24,000z
x1Unknown 28507 [Elvira]700,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box60,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box59,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box59,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box57,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box57,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box65,000,000z
Link to this shop.

37 days ago - Prontera 108, 67 - HD oridecon /Acid / Gear
x7138Acid Bottle22,000z
x1Unknown 28507 [Elvira]700,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box54,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box54,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z
Link to this shop.

37 days ago - Prontera 108, 67 - HD oridecon /Acid / Gear
x7338Acid Bottle22,000z
x1Unknown 28507 [Elvira]700,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box55,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box54,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box54,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box54,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z
x1HD Oridecon 10 Box53,000,000z
Link to this shop.

38 days ago - Prontera 146, 82 - Magician Glove / Acid
38 days ago - Prontera 130, 43 - Need Zeny
x7338Acid Bottle25,000z
x1Unknown 28507 [Elvira]750,000,000z
x1Marc Card30,000,000z0z
Link to this shop.

38 days ago - Prontera 112, 72 - Fini eh 1 real, Trident eh 2
x7338Acid Bottle30,000z
x1Unknown 28507 [Elvira]760,000,000z
x1Marc Card30,000,000z
Link to this shop.

42 days ago - Prontera 107, 74 - Leva tudo
x7338Acid Bottle23,000z
x1Marc Card30,000,000z
Link to this shop.

42 days ago - Prontera 107, 74 - Leva tudo
x7338Acid Bottle23,000z
x2Blacksmith Blessing27,000,000z
x1Marc Card30,000,000z
Link to this shop.

48 days ago - Prontera 107, 68 - <Acid>
50 days ago - Prontera 112, 72 - Acid
50 days ago - Prontera 141, 90 - Acid
51 days ago - Prontera 141, 87 - >>>>ACid
51 days ago - Prontera 146, 82 - Acid
52 days ago - Prontera 107, 76 - ToxiC
53 days ago - Prontera 107, 76 - Acid
85 days ago - Prontera 107, 69 - Gears for YOU
85 days ago - Prontera 107, 69 - Gears for YOU
85 days ago - Prontera 107, 69 - Gears for YOU
90 days ago - Prontera 107, 69 - >>?<<
90 days ago - Prontera 107, 69 - >>?<<
90 days ago - Prontera 107, 69 - >>?<<
1 2 3 4
Recent SearchesView More »
33 minutes ago nagan
42 minutes ago Matyr Card
45 minutes ago Bapho Jr. Card
53 minutes ago trunk
1 hour ago trunk
2 hours ago pearl
2 hours ago Matyr Card
4 hours ago metaller card
4 hours ago metaller card
4 hours ago horn card
6 days agoGerardo: oii
2 days agoWeston: aw
2 days agoWeston: wew
21 hours agoBriana: 123
17 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
17 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
17 hours agoJessenia: THAIKORE
Post